Pin AAAA Energizer E96

Pin aaaa energizer chính hãng sử dụng trong các bút trình chiếu.